Μενού Κλείσιμο

Μάθετε περισσότερα για το έργο ABCDemocracy!

Οι στόχοι μας

  • Ενίσχυση των βασικών δημοκρατικών γνώσεων των ευάλωτων νεαρών Ευρωπαίων πολιτών.

  • Ευαισθητοποίηση των νέων της Ευρώπης σχετικά με τις δημοκρατικές και ευρωπαϊκές αξίες.

  • Ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και αυτονομίας των νέων και, κατά συνέπεια, παρακίνησή τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

  • Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε καθημερινές αποφάσεις για όλους τους νέους.

  • Παροχή περιεκτικών και φιλικών προς τη νεολαία πληροφοριών για τη δημοκρατία και τις αξίες της.

  • Παροχή ενδιαφερόντων, ελκυστικών και συμπεριληπτικών μαθημάτων.

  • Εμπλοκή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και ανταλλαγή εμπειριών, δικτύων και πόρων.

  • Παροχή βασικών πακέτων δημοκρατικής εκπαίδευσης στη μορφή μιας διαδικτυακής εργαλειοθήκης.

Αποτέλεσμα του έργου - Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Οι δραστηριότητες παραγωγής χωρίζονται σε τρία διαφορετικά στάδια, καθένα από τα οποία σχετίζεται με μία από τις ενότητες της εργαλειοθήκης:

Βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες

Βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από συναφείς προσωπικότητες κάθε χώρας, που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε πολιτικές ή κοινωνικές δράσεις, με σκοπό την προώθηση των δημοκρατικών αξιών της ΕΕ και της αξίας της ανεκτικότητας. Τα άτομα αυτά παραχωρούν συνεντεύξεις προκειμένου να εξηγήσουν μία πτυχή των βασικών δημοκρατικών γνώσεων και να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το τι σημαίνει γι' αυτούς η δημοκρατία.

Εκπομπές Podcast

Οι εκπομπές podcast εξετάζουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία σε απλή γλώσσα για να δώσουν απάντηση σε ερωτήματα, όπως: Τι σημαίνει δημοκρατία; Ποια είναι η επίδραση που έχουν οι εκλογές; Πώς λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα; Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές και δημοκρατικές αξίες;

Διαδικτυακά Δωμάτια Απόδρασης

Οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω της εργαλειοθήκης εμπεδώνονται με ενεργό και παιγνιώδη τρόπο. Το Δωμάτιο Απόδρασης εστιάζει στη διδασκαλία των δημοκρατικών αξιών. Εμβυθισμένοι σε μια φανταστική ιστορία που αντικατοπτρίζει ένα μελλοντικό σενάριο, οι νέοι πρέπει να λύσουν γρίφους που σχετίζονται με διάφορες γνώσεις που αφορούν την πολιτική, ώστε να μπορέσουν να «αποδράσουν» με επιτυχία.