Μενού Κλείσιμο

Διαθέσιμοι πόροι

Αν είστε εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, θα βρείτε στις παρακάτω ενότητες τα αποτελέσματα του έργου σε επεξεργάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη έκδοση. Όλα προσφέρονται με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Μικρομάθηση - Έκδοση Ppt

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο zip με τα 5 μαθήματα μικρομάθησης.

Download

Μικρομάθηση - Έκδοση SCORM

Κατεβάστε αυτά τα αρχεία zip για να συμπεριλάβετε τα μαθήματα στο LMS σας.

Download

Αίθουσα διαφυγής Ιστορία

Κατεβάστε την ιστορία του Escape Room για να δημιουργήσετε νέες προκλήσεις.

Download