Μενού Κλείσιμο

Η ABCDemocracy είναι σε εξέλιξη!

Ένα νέο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του πολιτικού αλφαβητισμού των νέων Ευρωπαίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πολιτική αγωγή είναι ένας από τους κύριους πυλώνες μιας ελεύθερης, ανοικτής και ειρηνικής κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει διότι μόνο όσοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους μπορούν να τα ασκήσουν και να διαμορφώσουν ενεργά την κοινωνία. Η γνώση του δημοκρατικού λεξιλογίου σημαίνει επίσης την αναγνώριση της ανεκτικότητας και της πολυφωνίας ως βασικών πυλώνων μιας δημοκρατίας, σε μια εποχή αυξανόμενου ριζοσπαστισμού. Αυτό σημαίνει επίσης την αποδοχή άλλων απόψεων, οπότε οι νέοι πρέπει να μάθουν ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι φυσιολογικές και σημαντικές για κάθε κοινωνία, αφού οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα χέρια τους βρίσκεται και η μετάδοση των δημοκρατικών αξιών.

Ο δημοκρατικός γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί την έννοια της δημοκρατίας. Έτσι, ένα άτομο που διαθέτει δημοκρατικό γραμματισμό έχει τις κοινωνικές ικανότητες να συμμετέχει στη δημόσια ζωή και στην κοινωνία και ενσωματώνει τις δημοκρατικές και πολιτικές αξίες.

Το έργο επικεντρώνεται στους νέους ευάλωτους Ευρωπαίους, διότι αφενός εκτίθενται στον κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν λόγω της έλλειψης δημοκρατικών γνώσεων, οπότε οι φωνές τους δεν ακούγονται. Και από την άλλη πλευρά, αυτές οι ευάλωτες ομάδες είναι πιο επιρρεπείς σε εξτρεμιστικές ιδέες λόγω της θέσης τους (χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή επειδή έχουν χάσει τη δουλειά τους), ακόμη περισσότερο λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων.

Έτσι, τέλος, το σχέδιο θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση της ανόδου ριζοσπαστικών ομάδων ή κομμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα κατάσταση και για τις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνεται. Επιπλέον, επειδή οι εξτρεμιστικές ιδέες εξαπλώνονται σε όλη την κοινωνία, ιδίως σε περιόδους κρίσης όπως η οικονομική κρίση ή η συνεχιζόμενη πανδημία.

Το ABCDemocracy επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και τη διαφορετική πολιτική οργάνωση των ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος είναι να τους εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα διάφορα συστήματα και πώς οι δικές τους ενέργειες συμβάλλουν επίσης στη λειτουργία της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Η νέα γενιά συχνά χαρακτηρίζεται “απολιτική” και “πολιτικά αδέσμευτη”. Ωστόσο, τα στοιχεία από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νεολαία του 2021 δείχνουν ότι οι νέοι αυτοί ενδιαφέρονται για την πολιτική. Περίπου το 85% δήλωσε ότι συζητά σε τακτική βάση για πολιτικά θέματα. Ωστόσο, μόλις το 58% δήλωσαν ότι κατανοούν “αρκετά” την εθνική τους κυβέρνηση (EU Youth Survey 2021).

Σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ ενδιαφέροντος και κατανόησης και να ενδυναμώσουμε τους νέους Ευρωπαίους να είναι πολιτικά ενημερωμένοι και ικανοί, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική σκηνή.